Skoleinformasjon

Skoleinformasjon

Legitimasjon/trafikalt grunnkursbevis: 

Godkjent legetimasjon og trafikalt grunnkursbevis på din mobil eller i papirform, skal være med under kjøring.

Tafikalt grunnkursbevis kan du laste inn her

Førerkort kan du laste ned her

Ved fylte 25 år trenger man kun å ha med seg godkjent legitimasjon under kjøring. 

 

Betaling:

1 undervisningstime er 45 minutter.

1 kjøretime koster 650 kr. (etter kl. 16.00 og helger koster 1 kjøretime 800 kr)

Avbestilling av oppsatte timer må skje i god tid, senest kl 16.00 dagen før til tlf 975 99 029.

Ved avbestilling av obligatoriske kurs, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg, må avbestillingen være 2 dager før.

Hvis kjøretimer/kurs ikke avbestilles tidsnok, må du betale for det.

Betaling gjøres rett etter hver kjøretime. Det samme gjelder for sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg.

Alt må være betalt før den praktiske prøven starter. Er ikke dette betalt, vil ikke den praktiske prøven bli gjennomført.

 

Henting og brining:

Henting til kjøretimer avtales, og denne tjenesten er kostnadsfri.

Forsinkelser ved henting kan oppstå pga. trafikk, uforutsette hendelser etc.

Oppmøtested for sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg vil være Giæverbukta.

 

Kostnadsfri lærerbok klasse B og SMS:

Lærebok klasse B får du på første kjøretime. 

 

Egen nettside til deg som er elev:

I TABSelev.no vil du gjennom hele opplæringen få oversikt over avtalte timer, kurs og betaling.

Logg inn her og trykk "Mangler passord". Kontoen din er aktiv så fort du får passord fra TABSelev.no på SMS. Dette passordet bruker du ved hver innlogging.

 

Dine mål:

http://aspenestrafikk.no/nyheter/122/forerkortklasser

 

Dropp inn ved teoriprøven hos Statens Vegvesen :

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Teoriprove

 

Bestill førerprøve hos Statenes Vegvesen :

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/oppkjoring

 

Priser Aspenes Trafikkskole:

http://aspenestrafikk.no/nyheter/418/obligatorisk-opplaering

 

Priser Statens Vegvesen:

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser 

 

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

(covid-19-forskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=covid-19-forskriften

 

Læreplan for klasse B:

http://www.vegvesen.no/_attachment/61490/binary/1151272?fast_title=Håndbok+V851+Læreplan+førerkortklasse+B%2C+B+kode+96+og+BE.pdf   

 

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo