TRAFIKALT GRUNNKURS

ASPENES TRAFIKKSKOLE

TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan begynne å øvelsekjøre på en trafikkskole eller privat, må du gjennomføre Trafikalt grunnkurs. Finn ledig Trafikalt grunnkurs her. Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen.

Kurset er på 17 undervisningstimer og felles for alle klasser.

Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører.

Ta med godkjent legitimasjon når du starter på Trafikalt grunnkurs.

For å ta kurset må du være minst 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det når du går i 10. klasse.

 

Innhold i Trafikalt grunnkurs

Del 1 Trafikkopplæringen

Del 2 Trafikk og førerrollen

Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Del 6 Tiltak ved trafikkulykke

Del 7 Trafikant i mørket

 

Når kurset er fullført, får du bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført Trafikant i mørket, har du kun lov til å øvelseskjøre i denne perioden.

Ta kurset, Trafikant i mørket så snart som mulig. Når du har gjennomført den, kan du øvelseskjøre hele året.

Trafikalt grunnkursbevis og godkjent legitimasjon må du ha med deg når du øvelseskjører hos en trafikkskole, øvelseskjører privat og den dagen du skal på førerprøve.

Når du tar teorien hos Statens vegvesen har du med deg deg godkjent legitimasjon.

 

 

 

Førerkort fra før?  

Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta "trafikalt grunnkurs".

 

Er du over 25 år?

Fritak for deler av "trafikalt grunnkurs"

"Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp/tiltak ved trafikkulykke" på 4 undervisningstimer og "trafikant i mørket" på 3 undervisningstimer er likevel obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven.

Øvelseskjøring kan du starte med før du tar de obligatoriske kursene.

Godkjent legitimasjon skal du ha med når du tar "plikter ved trafikkuhell og førstehjelp/tiltak ved trafikkulykke", "trafikant i mørket", hver gang du øvelseskjøre ved en trafikkskole, ved privat øvelseskjøring, ved teoriprøven hos Statens vegvesen og den dagen du skal på førerprøve. 

 

Dette er godkjent legitimasjon: http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon

 

 

 

Ta kontakt

Adresse

Berglivegen 12

9017 Tromsø

975 99 029

johnerikaspenes@gmail.com

Messenger