SKOLEINFORMASJON

ASPENES TRAFIKKSKOLE

SKOLEINFORMASJON

 

Dette skal du ha med deg under all kjøring: 

Pass, bankkort o.l (som er godkjent legetimasjon) og Trafikalt grunnkursbevis på din mobil eller papirform. 

Statens Vegvesen avviser mange elever som ikke har pass med seg til teoriprøven og den praktiske prøven.

 

Betaling av undervisningstimer og avbestillinger hos Aspenes Trafikkskole:

1 undervisningstime er 45 minutter.

1 kjøretime koster 630 kr.

Avbestilling av oppsatte timer må skje i god tid, senest kl 16.00 dagen før til tlf 975 99 029.

Ved avbestilling av obligatoriske kurs, Sikkerhetskurs på bane og Sikkerhetskurs på veg, må avbestillingen være 2 dager før.

Hvis kjøretimer/kurs ikke avbestilles tidsnok, må du betale for det.

Betaling gjøres rett etter hver kjøretime. Det samme gjelder for sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei. Alt må være betalt før den praktiske prøven starter. Er ikke dette betalt, vil ikke den praktiske prøven bli gjennomført.

 

Henting til kjøretimer i Tromsø:

Henting til kjøretimer avtales, og denne tjenesten er kostnadsfri.

Forsinkelser ved henting kan oppstå pga. trafikk, uforutsette hendelser etc.

Henting gjelder ikke til Trafikalt grunnkurs, Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp/tiltak ved trafikkulykke eller Trafikant i mørket.

Oppmøtested for Sikkerhetskurs på øvingsbane og Sikkerhetskurs på veg vil være Giæverbukta.

 

Bestilling av kjøretimer:

I TABSelev.no vil du gjennom hele opplæringen få oversikt over avtalte timer, kurs og betaling. Logg inn her og trykk "Mangler passord". Kontoen din er aktiv så fort du får passord fra TABSelev.no på SMS. Dette passordet bruker du ved hver innlogging.

Betaling gjøres på nettstedet TABSelev.no og du betaler senest rett etter kjøretimen/kurset. All utestående rest må være betalt før førerprøve. 

  

Ditt øvelseskjøringsbevis:

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Ovelseskjoring

 

Dine mål:

http://aspenestrafikk.no/nyheter/122/forerkortklasser

 

Dropp inn ved teoriprøven hos Statens Vegvesen :

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Teoriprove

 

Bestill førerprøve hos Statenes Vegvesen :

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/oppkjoring

 

Priser Aspenes Trafikkskole:

http://aspenestrafikk.no/nyheter/418/obligatorisk-opplaering

 

Priser Statens Vegvesen:

http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser 

 

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339

 

Læreplan for klasse B:

http://www.vegvesen.no/_attachment/61490/binary/1151272?fast_title=Håndbok+V851+Læreplan+førerkortklasse+B%2C+B+kode+96+og+BE.pdf 

  

 

 

Ta kontakt

Adresse

Berglivegen 12

9017 Tromsø

975 99 029

johnerikaspenes@gmail.com

Messenger